Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. PSRS sabrukuma cēloņi PSRS sabrukuma cēloņi.
2. Komunistiskās partijas sabrukums Komunistiskās partijas sabrukums. Nacionālā pretestība.
3. LTF izveidošana Latvijas Tautas frontes izveidošana, tās politiskā darbība.
4. Neatkarības deklarācijas pieņemšana Neatkarības deklarācijas pieņemšana. Pārejas perioda sākums.
5. Politiskās krīzes saasināšanās Politiskās krīzes saasināšanās. Pārejas perioda noslēgums.
6. LR diplomātiska atzīšana Latvijas Republikas diplomātiska atzīšana un uzņemšana ANO. Valsts pēctecības jautājums.
7. LR politika un ekonomika Latvijas Republikas politisko un ekonomisko pamatu veidošana pēc suverenitātes atgūšanas.
8. LR politiskā attīstība pēc 1993.g. Parlamentārās demokrātijas nostiprināšana un politiskā attīstība pēc 1993. gada.
9. Latvijas ekonomika pēc 1993.g. Latvijas ekonomikas attīstība kopš 1993. gada.
10. Latvijas integrācija Eiropā Latvijas integrācija Eiropā (iestāšanās ES).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS sabrukuma iemesli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. M. Gorbačova nākšana pie varas un PSRS sabrukums.
2. Nacionālā pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nacionālā pretestība un Komunistiskās partijas sabrukums 80. gados.
3. Latvijas Tautas fronte 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvijas Tautas frontes izveidošana un tās politiskais kurss.
4. LR Neatkarības deklarācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. LR Neatkarības deklarācijas pieņemšana un pārejas perioda sākums.
5. Politiskā krīze PSRS 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Politiskās krīzes saasināšanās un pārejas perioda noslēgums.
6. LR atzīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. LR starptautiska atzīšana un uzņemšana ANO.
7. LR politika un ekonomika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. LR politisko un ekonomisko pamatu veidošana.
8. Politika pēc 1993. gada 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Politika Latvijā pēc 1993. gada un parlamentārās demokrātijas nostiprināšanās.
9. Ekonomika pēc 1993. gada 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvijas ekonomikas tendences pēc 1993. gada.
10. Latvijas integrācija Eiropā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvijas integrācija Eiropā un iekļaušanās ES.
11. LR atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi Latvijā tās neatkarības atjaunošanas laikā.
12. LR atjaunošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi Latvijā tās neatkarības atjaunošanas laikā.
13. Latvijas politiķi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latvijas politiķi Latvijas Republikas atjaunošanas laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS un Komunistiskās partijas sabrukums 00:00:00 vidēja 7p. PSRS un Komunistiskās partijas sabrukums. Nacionālā pretestība.
2. LTF un pārejas periods Latvijā 00:00:00 vidēja 10p. Latvijas Tautas fronte. Neatkarības deklarācija. Pārejas periods Latvijā.
3. LR diplomātiska atzīšana 00:00:00 vidēja 7p. LR diplomātiska atzīšana un uzņemšana ANO. LR politisko un ekonomisko pamatu veidošana.
4. LR politiskā un ekonomiskā attīstība pēc 1993. gada 00:00:00 vidēja 7p. LR politiskā un ekonomiskā attīstība pēc 1993. gada. Latvijas integrācija Eiropā.