Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. PSRS politika Latvijā PSRS politika Latvijā pirmajos pēckara gados.
2. Nacionālā pretestības kustība Nacionālā pretestības kustība pret PSRS režīmu.
3. Latviešu trimda Latviešu trimda. Trimdas organizācijas.
4. Padomju varas organizācija Padomju varas organizācijas un komunistiskās ideoloģijas uzspiešana.
5. PSRS režīma politika Pārmaiņas sabiedriskajā, politiskajā dzīvē un pārvaldē, kā arī ekonomikā.
6. Nacionālsociālisms Nacionālsociālisms, tā sagrāve.
7. Okupācijas stabilizācijas periods Okupācijas režīma stabilizācijas periods.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS politika Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvija pēc II pasaules kara un PSRS politika tajā.
2. Nacionālās pretestības kustība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nacionālās pretestības kustība (partizāni).
3. Latvieši Rietumos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu trimda. Trimdas organizācijas.
4. PSRS ideoloģija un vara 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS varas organizācija un komunistiskā ideoloģija.
5. PSRS režīma politika Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārmaiņas sabiedriskajā, politiskajā dzīvē un pārvaldē, kā arī ekonomikā.
6. Nacionālsociālisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nacionālsociālisms un tā sagrāve.
7. PSRS režīma stabilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS okupācijas režīma stabilizācija (60. - 70. gadi).
8. Notikumi pēc II pasaules kara 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi Latvijā pēc PSRS okupācijas varas nodibināšanās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. PSRS politika Latvijā 00:00:00 vidēja 4p. PSRS politika Latvijā pirmajos pēckara gados.
2. Nacionālā pretestības kustība un trimdas latvieši 00:00:00 vidēja 7p. Nacionālā pretestības kustība Latvijā. Latviešu trimda.
3. PSRS okupācijas režīma politika un varas organizācija Latvijā. 00:00:00 vidēja 12p. PSRS okupācijas režīma politika un varas organizācija Latvijā. Nacionālsociālisms.