Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Vācijas okupācijas politika 2♦
2. Pretošanās nacismam 2♦
3. Vācijas okupācijas politika 1♦
4. Pretošanās nacismam 1♦
5. Pretošanās nacismam 1♦