28.
maijā
Eksāmens VĒSTURĒ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. II pasaules kara cēloņi II pasaules kara cēloņi un valstu atbildība.
2. II pasaules kara sākums Otrā pasaules kara sākums un karojošās puses.
3. II pasaules kara galvenie posmi Kara galvenie posmi, raksturs un karojošo valstu stratēģija.
4. Kara sākuma posms Kara 1. posms: Vācija uzsāk karu pret Poliju.
5. Vācijas militārās kampaņas Kara 1. posms: Vācijas militārās kampaņas Skandināvijā, Rietumos, Āfrikā un Balkānos.
6. Vācu - padomju karš Kara 1. posms: padomju - vācu karš.
7. Kara kulminācija un lūzums Kara kulminācijas un lūzuma posms.
8. Kara beigu posms Kara beigu posms: Vācijas un Japānas kapitulācija.
9. Sabiedroto attiecības Sabiedroto attiecības II pasaules kara laikā (Atlantijas harta; lendlīze; Teherānas konference; Jaltas konference).
10. Dzīve vācu okupētajās teritorijās Pārvalde un saimnieciskā dzīve vācu okupētajās teritorijās.
11. Noziegumi pret cilvēci Noziegumi pret cilvēci (genocīds un holokausts).
12. Pretošanās nacistu režīmam Pretošanās nacistu režīmam. Kolaboracionisms.
13. Dzīve kara laikā Tehnikas un zinātnes attīstība, ikdiena un kultūras dzīve.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. II pasaules kara cēloņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara cēloņi.
2. II pasaules karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules karš, tā dalībvalstis.
3. II pasaules kara sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara sākums un karojošās puses.
4. II pasaules kara raksturs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara raksturs. Preventīvā kara ideja.
5. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara notikumi dažādos kara posmos.
6. Vācijas iebrukums Polijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācijas un PSRS iebrukums Polijā 1939. gadā.
7. PSRS uzbrukums Somijai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS uzbrukums Somijai 1939. gadā (Ziemas karš).
8. Vācija okupē Dāniju un Norvēģiju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācija okupē Dāniju un Norvēģiju ("Vēzeres plāns").
9. Vācija okupē Beniluksa valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācija okupē Beniluksa valstis un Franciju.
10. Karš Āfrikā un Balkānos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Karadarbība Āfrikā un Balkānos (1940. – 1941.).
11. Padomju - vācu karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Padomju - vācu karš ("Ļeņingradas blokāde")
12. Kara kulminācija un lūzuma posms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Karadarbība Klusajā okeānā, Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģionā.
13. II pasaules kara beigas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara beigas (Vācijas un Japānas kapitulācija).
14. Sabiedroto attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sabiedroto attiecības II pasaules kara laikā.
15. Vācijas okupācijas politika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vācijas okupācijas politika (pārvalde un saimniecība okupētajās teritorijās).
16. Holokausts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Holokausts II pasaules kara laikā.
17. PSRS noziegumi pret cilvēci 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Padomju režīma noziegumi pret cilvēci (GULAG).
18. Pretošanās nacismam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pretošanās nacisma režīmam un sadarbošanās ar to (kolaboracionisms).
19. Tehnikas un zinātnes attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tehnikas un zinātnes attīstība II pasaules kara laikā.
20. Ikdiena un kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ikdiena un kultūra karojošajās valstīs.
21. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. II pasaules kara notikumi (1939. - 1945.).
22. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. II pasaules kara notikumi (1939. - 1945.).
23. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. II pasaules kara notikumi (1939. - 1945.).
24. Ievērojami cilvēki 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievērojami cilvēki II pasaules kara laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. II pasaules kara cēloņi, karojošās puses un kara raksturs. 00:00:00 vidēja 15p. II pasaules kara cēloņi, raksturs, karojošās puses un galvenie kara posmi.
2. II pasaules kara sākums, kulminācija un noslēgums. 00:00:00 vidēja 28p. II pasaules kara sākums. Vācijas militārās kampaņas un karš ar PSRS. Kara lūzuma un beigu posms (Vācijas un Japānas kapitulācija).
3. Sabiedroto attiecības 00:00:00 vidēja 4p. Sabiedroto attiecības II pasaules kara laikā (Atlantijas harta; lendlīze; Teherānas konference; Jaltas konference).
4. Dzīve vācu okupētajās teritorijās un pretošanās nacistu režīmam. 00:00:00 vidēja 7p. Pārvalde un saimnieciskā dzīve vācu okupētajās teritorijās. Pretošanās nacistu režīmam. Kolaboracionisms.
5. Noziegumi pret cilvēci 00:00:00 vidēja 5p. Noziegumi pret cilvēci (genocīds un holokausts).
6. Dzīve kara laikā 00:00:00 vidēja 5p. Tehnikas un zinātnes attīstība, ikdiena un kultūras dzīve.