Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. II pasaules kara cēloņi II pasaules kara cēloņi un valstu atbildība.
2. II pasaules kara sākums Otrā pasaules kara sākums un karojošās puses.
3. II pasaules kara galvenie posmi Kara galvenie posmi, raksturs un karojošo valstu stratēģija.
4. Kara sākuma posms Kara 1. posms: Vācija uzsāk karu pret Poliju.
5. Vācijas militārās kampaņas Kara 1. posms: Vācijas militārās kampaņas Skandināvijā, Rietumos, Āfrikā un Balkānos.
6. Vācu - padomju karš Kara 1. posms: padomju - vācu karš.
7. Kara kulminācija un lūzums Kara kulminācijas un lūzuma posms.
8. Kara beigu posms Kara beigu posms: Vācijas un Japānas kapitulācija.
9. Sabiedroto attiecības Sabiedroto attiecības II pasaules kara laikā (Atlantijas harta; lendlīze; Teherānas konference; Jaltas konference).
10. Dzīve vācu okupētajās teritorijās Pārvalde un saimnieciskā dzīve vācu okupētajās teritorijās.
11. Noziegumi pret cilvēci Noziegumi pret cilvēci (genocīds un holokausts).
12. Pretošanās nacistu režīmam Pretošanās nacistu režīmam. Kolaboracionisms.
13. Dzīve kara laikā Tehnikas un zinātnes attīstība, ikdiena un kultūras dzīve.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. II pasaules kara cēloņi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara cēloņi.
2. II pasaules karš 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules karš, tā dalībvalstis.
3. II pasaules kara sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara sākums un karojošās puses.
4. II pasaules kara raksturs 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara raksturs. Preventīvā kara ideja.
5. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara notikumi dažādos kara posmos.
6. Vācijas iebrukums Polijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācijas un PSRS iebrukums Polijā 1939. gadā.
7. PSRS uzbrukums Somijai 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ PSRS uzbrukums Somijai 1939. gadā (Ziemas karš).
8. Vācija okupē Dāniju un Norvēģiju 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācija okupē Dāniju un Norvēģiju ("Vēzeres plāns").
9. Vācija okupē Beniluksa valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācija okupē Beniluksa valstis un Franciju.
10. Karš Āfrikā un Balkānos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Karadarbība Āfrikā un Balkānos (1940. – 1941.).
11. Padomju - vācu karš 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Padomju - vācu karš ("Ļeņingradas blokāde")
12. Kara kulminācija un lūzuma posms 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Karadarbība Klusajā okeānā, Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģionā.
13. II pasaules kara beigas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ II pasaules kara beigas (Vācijas un Japānas kapitulācija).
14. Sabiedroto attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sabiedroto attiecības II pasaules kara laikā.
15. Vācijas okupācijas politika 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vācijas okupācijas politika (pārvalde un saimniecība okupētajās teritorijās).
16. Holokausts 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Holokausts II pasaules kara laikā.
17. PSRS noziegumi pret cilvēci 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Padomju režīma noziegumi pret cilvēci (GULAG).
18. Pretošanās nacismam 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pretošanās nacisma režīmam un sadarbošanās ar to (kolaboracionisms).
19. Tehnikas un zinātnes attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Tehnikas un zinātnes attīstība II pasaules kara laikā.
20. Ikdiena un kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ikdiena un kultūra karojošajās valstīs.
21. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ II pasaules kara notikumi (1939. - 1945.).
22. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ II pasaules kara notikumi (1939. - 1945.).
23. II pasaules kara notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ II pasaules kara notikumi (1939. - 1945.).
24. Ievērojami cilvēki 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Ievērojami cilvēki II pasaules kara laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. II pasaules kara cēloņi, karojošās puses un kara raksturs. 00:00:00 vidēja 15♦ II pasaules kara cēloņi, raksturs, karojošās puses un galvenie kara posmi.
2. II pasaules kara sākums, kulminācija un noslēgums. 00:00:00 vidēja 28♦ II pasaules kara sākums. Vācijas militārās kampaņas un karš ar PSRS. Kara lūzuma un beigu posms (Vācijas un Japānas kapitulācija).
3. Sabiedroto attiecības 00:00:00 vidēja 4♦ Sabiedroto attiecības II pasaules kara laikā (Atlantijas harta; lendlīze; Teherānas konference; Jaltas konference).
4. Dzīve vācu okupētajās teritorijās un pretošanās nacistu režīmam. 00:00:00 vidēja 7♦ Pārvalde un saimnieciskā dzīve vācu okupētajās teritorijās. Pretošanās nacistu režīmam. Kolaboracionisms.
5. Noziegumi pret cilvēci 00:00:00 vidēja 5♦ Noziegumi pret cilvēci (genocīds un holokausts).
6. Dzīve kara laikā 00:00:00 vidēja 5♦ Tehnikas un zinātnes attīstība, ikdiena un kultūras dzīve.