Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Jaunlatvieši un atmoda 4♦
2. Jaunlatvieši un atmoda 2♦
3. Jaunlatvieši un atmoda 2♦
4. Pirmā atmoda 1♦
5. Pirmā atmoda 1♦