Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Revolūcija Krievijas impērijā 1905. - 1907. gada revolūcija Krievijas impērijā.
2. Jaunlatvieši un atmoda Latviešu tautas pirmā atmoda un jaunlatviešu darbība.
3. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā Situācija Latvijā 19. gs. beigās. 1905. gada revolūcijas cēloņi Latvijas teritorijā.
4. 1905.g. revolūcijas norise Latvijā 1905. gada revolūcijas norise Latvijas teritorijā (13. janvāra notikumi Rīgā; 1. maija demonstrācijas; nemieri laukos; kongresi; prese; soda ekspedīcijas).
5. 1905.g. revolūcijas sekas 1905. gada revolūcijas sekas Latvijas teritorijā.
6. Sociāli ekonomiskais stāvoklis Sociālekonomiskais stāvoklis Latvijas teritorijā 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1905. gada revolūcija Krievijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā.
2. 1905. gada revolūcija Krievijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā, tās cēloņi un sekas.
3. Jaunlatvieši un atmoda 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Latviešu tautas pirmā atmoda un jaunlatviešu darbība.
4. Jaunlatvieši un atmoda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu tautas pirmā atmoda un jaunlatviešu darbība.
5. Jaunlatvieši un atmoda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu tautas pirmā atmoda un jaunlatviešu darbība.
6. Latvijas teritorija 19.gs.otrā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārmaiņas Latvijas teritorijā 19. gs. otrā pusē (rusifikācija).
7. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcijas cēloņi Latvijas teritorijā.
8. 1905.g. revolūcija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā.
9. 1905.g. revolūcija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā.
10. 1905.g. revolūcija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā.
11. 1905.g. revolūcija Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā.
12. 1905. g. revolūcijas sekas Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1905. gada revolūcijas sekas Latvijas teritorijā.
13. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sociāli ekonomiskais stāvoklis Latvijas teritorijā 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā.
14. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sociāli ekonomiskais stāvoklis Latvijas teritorijā 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā.
15. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sociāli ekonomiskais stāvoklis Latvijas teritorijā 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā.
16. 1905. gada revolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā. Revolūcija Latvijas teritorijā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā 00:00:00 vidēja 5p. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā, tās cēloņi, norise un sekas.
2. Pirmā atmoda 00:00:00 vidēja 10p. Latviešu tautas pirmā atmoda un jaunlatviešu darbība.
3. 1905. gada revolūcija Latvijas teritoijā 00:00:00 vidēja 18p. 1905. gada revolūcija Latvijas teritorijā.
4. Latvijas sociāli ekonomiskā attīstība Krievijas Impērijas sastāvā 00:00:00 vidēja 8p. Sociālekonomiskais stāvoklis Latvijas teritorijā 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā.