Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Tests Nr.1 1♦
2. Tests Nr.1 1♦
3. Latvijas teritorija krusta karos 2♦
4. Latvijas teritorija krusta karos 2♦
5. Latvijas teritorija krusta karos 4♦