Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Tests Nr.3 1♦
2. Tests Nr.3 1♦
3. Saimnieciskā, garīgā dzīve Livonijā 2♦
4. Saimnieciskā, garīgā dzīve Livonijā 2♦