Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Francija 16.gs. - 17. gs. sākums 2♦
2. Monarhija un republika Anglijā 2♦
3. Nīderlandes Neatkarības karš 2♦
4. Spānijas cīņa par ietekmi 2♦
5. Francija 16.gs. - 17. gs. sākums 1♦
6. Francija 16.gs. - 17. gs. sākums 1♦
7. Monarhija un republika Anglijā 1♦
8. Nīderlandes Neatkarības karš 1♦
9. Spānijas cīņa par ietekmi 1♦