Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Francija 17.gs. otrajā pusē 2♦
2. Vācu Romas impērija 2♦
3. Anglija 17. gs. otrajā pusē 2♦
4. Krievija 17.gs. otrajā pusē 2♦
5. Francija 17.gs. otrajā pusē 1♦
6. Francija 17.gs. otrajā pusē 1♦
7. Vācu Romas impērija 1♦
8. Anglija 17. gs. otrajā pusē 1♦
9. Anglija 17. gs. otrajā pusē 1♦
10. Krievija 17.gs. otrajā pusē 1♦
11. Krievija 17.gs. otrajā pusē 1♦