Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eiropa cīņā par ticības brīvību Eiropa cīņā par ticības brīvību un valstu politisko patstāvību.
2. Ticības karu laiks Francijā Ticības karu laiks Francijā (16. gs. - 17.gs. pirmā puse).
3. Monarhija un republika Anglijā Anglija 16.gs. un 17. gs. pirmajā pusē.
4. Nīderlandes Neatkarības karš Nīderlande 16.gs. - 17.gs. pirmajā pusē.
5. Spānijas cīņa par ietekmi Spānijas cīņa par ietekmes saglabāšanu 16. gs. - 17. gs. sākumā.
6. Krievija 16.gs. Krievija un Ivans IV Bargais.
7. Demogrāfija un saimniecība Demogrāfija un saimniecība 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
8. Eiropa pēc Vestfālenes miera Eiropa pēc Vestfālenes miera. Absolūtisma uzplaukums.
9. Absolūtisma ideāltēls Absolūtisma ideāltēls (Ž. Bodēna, T. Hobsa un Dž. Loka idejas).
10. Francija 17.gs. otrajā pusē Francijas panākumi 17.gs. otrajā pusē.
11. Vācu Romas impērija Austrijas Hābsburgi un sīko valstiņu uzplaukums Vācu Romas impērijā 17. gs.
12. Anglija 17.gs. otrajā pusē Konstitucionālās monarhijas izveidošanās Anglijā.
13. Krievija 17.gs. otrajā pusē Varas problēmas Krievijā 17.gs. otrajā pusē.
14. Merkantilisms Merkantilisms Eiropas valstu politikā.
15. Cīņa par tirgiem un kolonijām Cīņa par tirgiem un kolonijām 17. gadsimtā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Eiropas valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē.
2. Valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Eiropas valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē.
3. Francija 16.gs. - 17. gs. sākums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ticības karu laiks Francijā.
4. Monarhija un republika Anglijā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Anglija 16.gs. un 17. gs. pirmajā pusē.
5. Nīderlandes Neatkarības karš 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nīderlande 16.gs. - 17.gs. pirmajā pusē.
6. Spānijas cīņa par ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Spānijas cīņa par ietekmes saglabāšanu 16. gs. - 17. gs. sākumā.
7. Krievija 16.gs. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Krievija un Ivans IV Bargais.
8. Saimniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saimniecība 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
9. Kari un demogrāfiskie procesi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kari un demogrāfiskie procesi 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
10. Eiropa pēc Vestfālenes miera 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Eiropa pēc Vestfālenes miera. Absolūtisma uzplaukums.
11. Absolūtisma ideāltēls 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Absolūtisma ideāltēls (Ž. Bodēna, T. Hobsa un Dž. Loka idejas).
12. Francija 17.gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Francijas panākumi 17.gs. otrajā pusē.
13. Vācu Romas impērija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Austrijas Hābsburgi un sīko valstiņu uzplaukums Vācu Romas impērijā 17. gs.
14. Anglija 17. gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Konstitucionālās monarhijas izveidošanās Anglijā.
15. Krievija 17.gs. otrajā pusē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Varas problēmas Krievijā 17.gs. otrajā pusē.
16. Merkantilisms 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Merkantilisms Eiropas valstu politikā.
17. Cīņa par tirgiem un kolonijām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Cīņa par tirgiem un kolonijām 17. gadsimtā.
18. Notikumi Eiropā 17.gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Notikumi Eiropā 17.gadsimtā modernās Eiropas veidošanās laikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropa cīņā par ticības brīvību 00:00:00 vidēja 5♦ Eiropa cīņā par ticības brīvību un valstu politisko patstāvību.
2. Eiropas valstis 16.gs. beigās - 17.gs. sākumā 00:00:00 vidēja 13♦ Eiropas valstis 16.gs. beigās - 17.gs. sākumā (Francija, Anglija, Nīderlande, Spānija).
3. Krievija 16. gadsimtā 00:00:00 vidēja 3♦ Krievija un Ivans IV Bargais.
4. Demogrāfija un saimniecība 00:00:00 vidēja 5♦ Demogrāfija un saimniecība 16. gs. - 17. gs. pirmajā pusē.
5. Eiropa pēc Vestfālenes miera 00:00:00 vidēja 5♦ Eiropa pēc Vestfālenes miera. Absolūtisms.
6. Eiropas valstis 17.gs. otrajā pusē 00:00:00 vidēja 15♦ Eiropas valstis 17.gs. otrajā pusē (Francija, Vācu Romas impērija, Anglija, Krievija).
7. Merkantilisms 00:00:00 vidēja 6♦ Merkantilisms Eiropas valstu politikā 17. gs. un cīņa par tirgiem un kolonijām.