Teorija

Uzdevumi

1. Valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Valstis 16. un 17.gs. pirmajā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Francija 16.gs. - 17. gs. sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Monarhija un republika Anglijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Nīderlandes Neatkarības karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Spānijas cīņa par ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Krievija 16.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Kari un demogrāfiskie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Eiropa pēc Vestfālenes miera

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Absolūtisma ideāltēls

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Francija 17.gs. otrajā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Vācu Romas impērija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Anglija 17. gs. otrajā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Krievija 17.gs. otrajā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Merkantilisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Cīņa par tirgiem un kolonijām

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Notikumi Eiropā 17.gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Eiropa cīņā par ticības brīvību

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Eiropas valstis 16.gs. beigās - 17.gs. sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
3. Krievija 16. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Demogrāfija un saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
5. Eiropa pēc Vestfālenes miera

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
6. Eiropas valstis 17.gs. otrajā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
7. Merkantilisms

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli