Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Kristietības mācība 2♦
2. Kristietības mācība 2♦
3. Kristietības mācība 2♦
4. Kristietības raksti un mācība 1♦
5. Kristietības raksti un mācība 1♦