Teorija

Uzdevumi

1. Kristietības vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Kristietība un Jēzus Kristus

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Kristietības vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Kristiešu Svētie raksti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Kristiešu Svētie raksti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Kristietības mācība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Kristietība, tās pamatlicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Kristietība, tās vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Kristietība un kristiešu paradumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Kristietība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Kristietības rašanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Kristietības pamatlicējs Jēzus Kristus

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Kristiešu svētie raksti

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli