Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vēstures zinātnes raksturojums Vēstures zinātne un vēstures avoti. Muzeji un arhīvi. Vēstures pētniecība.
2. Vēsture un aizvēsture Laika skaitīšana. Aizvēstures un vēstures laikmeti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures zinātnes raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vēstures zinātnes vispārīgs raksturojums.
2. Vēstures zinātnes raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēstures zinātnes vispārīgs raksturojums.
3. Vēsture un aizvēsture 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēstures palīgnozares. Laika skaitīšana. Vēsture un aizvēsture.
4. Vēstures avoti 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēstures avoti, to iedalījums.
5. Vēstures palīgnozares 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vēstures palīgnozares (arheoloģija; etnogrāfija; hronoloģija; numismātika; heraldika; arheoloģija; antropoloģija; ģenealoģija).
6. Vēstures un aizvēstures notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Nozīmīgi notikumi vēsturē un aizvēsturē (laika skaitīšana).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures zinātnes raksturojums 00:00:00 vidēja 12♦ Vēstures zinātnes vispārīgs raksturojums.