Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē 2♦
2. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē 2♦
3. Rakstība, reliģija Ēģiptē un Divupē 2♦
4. Tests Nr.5 1♦
5. Tests Nr.5 1♦