Teorija

Uzdevumi

1. Latviešu un lībiešu tautu izcelsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Latviešu un lībiešu tautu izcelsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Latviešu un lībiešu tautu izcelsme.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Senlatviešu kultūra, saimniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Senlatviešu kultūra, saimniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Senlatviešu kultūra, saimniecība.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Senlatviešu reliģija un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Senlatviešu reliģija un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Senlatviešu reliģija un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Latvieši un lībieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Seni latvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Seni latvieši

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli