Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31♦
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1♦
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1♦
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1♦
4. EKS_04DAB6 - Augu augšana 1♦
5. Magnēti 1♦
6. Spēki 1♦
7. Bioindikatori 1♦
8. Pētījuma plānošana 1♦
9. Jēdzieni 3♦
10. Atkritumu šķirošana 3♦
11. Fizikālās īpašības 2♦
12. Augu noteikšana 1♦
13. Laikapstākļu prognozēšana 2♦
14. Minerālu cietība 3♦
15. Dabaszinības sadzīvē 4♦
16. Maisījumi 3♦
17. Eksperiments 2♦