Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1♦
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1♦
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1♦
4. EKS_04DAB6 - Augu augšana 1♦
5. Magnēti 1♦
6. Spēki 1♦
7. Bioindikatori 1♦
8. Pētījuma plānošana 1♦