Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Informācijas avota izvēle 1♦
2. Eksperimenta plānošana 1♦
3. Brīdinājuma zīmes 1♦
4. Pirmā palīdzība 1♦
5. Augu dzīvības procesi 1♦
6. Augi 1♦
7. Organiskās vielas augos 1♦
8. Elektriskā ķēde 1♦
9. Ūdens riņķojums dabā 1♦