Uzdevums:

3♦
Pieraksti katram jēdzienam atbilstošā skaidrojuma burtu!
(Uzmanību! Ir divas liekas izvēles!)
 
Jēdziens
Atbilde
Jēdziena skaidrojums
 cunfte C Viduslaiku vēstures avots, kur vēsturiskie notikumi aprakstīti laika secībā.
 hronika D Dabiski izveidojusies stabila cilvēku kopība, kam ir savs pašnosaukums, kopēja teritorija, saimnieciskā dzīve, valoda, kultūras un reliģijas iezīmes.
 etnoss
 K Valsts forma un politiska iekārta, kurā vara pieder tautai - pilsoņu vairākumam. 
   L Viduslaiku pilsētnieku (amatnieku/ tirgotāju u.c.) apvienība ekonomisko, sociālo un politisko interešu aizstāvēšanai.
   S Pierobežas apgabals agrajos viduslaikos Franku valstī un Svētās Romas impērijā, ko pārvaldīja markgrāfs.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2016/9klase/9kl_vesture_lv.pdf

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: