Uzdevums:

6♦
Rūpīgi izpēti attēlus A, B, C un izlasi vēsturisko personību citātus!
Ieraksti tabulā burtam atbilstošās personības uzvārdu un personībai atbilstošā citāta numuru!
 
A
B
C
barons ar skapi.jpg01512_zigfrids anna meierovics_1.jpg 4844890_ORIGINAL_1354181318.jpgivans2.jpg
 
1. citāts
"Mūsu kopējās vīzijas tolaik šķita jaukas, bet izplūdušas. Bija skaidrs, ka par katru cenu jāatgūst vismaz zināma brīvības deva, vismaz tik, lai no sovjetizācijas izglābtu latviešu tautu un Latvijas etniskās minoritātes, personības, individualitātes, tēvutēvu kultūras mantojumu ..."
 
2. citāts
"Es sev par priekšzīmi spraužu pašu tautas dzīvi, no kuras tautas dziesmas ir viņas garīgā puse, tā sakot, dvēsele priekš miesas. Dzīvā organismā šīs abas puses nav šķiramas, viena otrai dod īstu saturu."
 
3. citāts
"Daugav' abas malas mūžam nesadalās:
I Kurzeme, i Vidzeme, i Latgale mūsu."
 
4. citāts
"Kad es ar saviem memorandiem aizstāvēju Latvijas patstāvības ideju, tad Krievijas dažādie priekšstāvji un daudz organizāciju gan ar pierādījumiem, gan ar draudiem iesūtīja Anglijas ministrijai savus pretmemorandus. Lieta nobeidzās ar to, ka oktobra otrajā pusē ārlietu ministrs lords Balfūrs pieņēma mani garākā audiencē un apsolījās atzīt Nacionālo padomi kā Latvijas valdību de facto. "
 
Ieraksti tabulā burtam atbilstošās personības uzvārdu un personībai atbilstošā citāta numuru! Ievēro pareizrakstību!
Eksāmena uzdevuma vērtēšanas kritērijos ir prasība personības uzvārdu uzrakstīt pareizi. Ja nav pareizi personība, bet ir pareizi citāta numurs, par to punkts nepienākas - visam ir jābūt izpildītam, lai saņemtu punktus! 
Burts
Uzvārds
Citāta numurs
A
B
C
 
Atsauce:
http://krisjanisbarons.files.wordpress.com/2013/03/img_63720.jpg
http://www.am.gov.lv/01512_zigfrids%20anna%20meierovics_foto_kara%20muzejs.jpg
http://www.diena.lv/uploads/thumbnails/705x457/article/1399/13980737/4844890_ORIGINAL_1354181318.jpg.jpg
http://www.ir.lv/2012/10/9/bagataka-maizes-kumosa-del-ltf-nedibinaja
Ideju vēsture Latvijā. Antoloģija./ Ellas Bucenieces red. - Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995., 606 lpp. Izmantotā literatūra: 440. lpp.
Latviešu tautas dzīvesziņa 1./ R. Veidemanes red. - Rīga: LNNK, 1990., 366 lpp. Izmantotā literatūra: 237. lpp.
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2014/9klase/9_vesture_lv.pdf

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: