Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 3♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 4♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 4♦
4. 1. daļas 4. uzdevums 4♦
5. 1. daļas 5. uzdevums 3♦
6. 1. daļas 6.1. uzdevums 4♦
7. 1. daļas 6.2. uzdevums 2♦
8. 1. daļas 6.3. uzdevums 2♦
9. 1. daļas 7.1. uzdevums 1♦
10. 1. daļas 7.2. uzdevums 1♦
11. 1. daļas 7.3. uzdevums 1♦
12. 1. daļas 8. uzdevums 2♦