Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35♦
1. 2. daļas 1. uzdevums 1♦
2. 2. daļas 2. uzdevums 8♦
3. 2. daļas 3. uzdevums 4♦
4. 2. daļas 4. uzdevums 4♦
5. 2. daļas 5. uzdevums 1♦
6. 2. daļas 6. uzdevums 4♦
7. 2. daļas 7. uzdevums 5♦
8. 2. daļas 8. uzdevums 4♦
9. 2. daļas 9. uzdevums 4♦