Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22♦
1. 2. daļas 1. uzdevums 1♦
2. 2. daļas 2. uzdevums 5♦
3. 2. daļas 3. uzdevums 5♦
4. 2. daļas 4. uzdevums 3♦
5. 2. daļas 5. uzdevums 3♦
6. 2. daļas 6. uzdevums 2♦
7. 2. daļas 7. uzdevums 3♦