Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28♦
1. 2. daļas 1. uzdevums 1♦
2. 2. daļas 2.2. uzdevums 4♦
3. 2. daļas 3.1.1. uzdevums 2♦
4. 2. daļas 3.1.3. uzdevums 2♦
5. 2. daļas 3.2.3. uzdevums 4♦
6. 2. daļas 4.3. uzdevums 4♦
7. 2. daļas 5.2. uzdevums 3♦
8. 2. daļas 6.2. uzdevums 2♦
9. 2. daļas 8.1. uzdevums 3♦
10. 2. daļas 8.2. uzdevums 3♦