Uzdevums:

2♦
Tēma: Analizē, kāpēc Latvijā veidojušies atšķirīgi kultūrvēsturiskie novadi.
  
Nosaki, kurš minētajam vēstures faktam ir cēlonis, kuras - sekas!
Atzīmē pareizo atbildi!
 
Fakts: Pēc Poļu - zviedru kara - 17. gs. jezuīti, kurus uz Latvijas teritoriju bija izsaucis Polijas - Lietuvas karalis, bija spiesti pārcelt savas misijas centru uz Latgali un darboties tur, jo Zviedrijas valdība viņus no Rīgas un Vidzemes izraidīja.
 
Jezuīti atrada formu, kādā kontaktēties ar latviešu zemniekiem - sākās katolisko un pagānisko tradīciju sajaukšanās, piemēram, viņi sāka svētīt pagānisko svētku atribūtiku, palīdzēja ar padomiem saimniekošanā, aprūpēja slimos, vienlaicīgi nostiprinot katoļu reliģiju tautā. Latgales iedzīvotāju identitāte veidojās uz reliģiskās piederības bāzes - pirmkārt viņi sevi definēja kā katoļus.
Katoliskās baznīcas centieni nepieļaut Reformācijas ideju izplatīšanos, centieni atgūt zaudētos ticīgos, nostiprināt baznīcas ietekmi tautā jebkādiem līdzekļiem.
Atsauce:
 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2014/vidussk/12kl_vesture.pdf
Latvijas kultūras vēsturē./ Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003., 180 lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: