Uzdevums:

2♦
Tēma: Izvērtē vācu kultūras ietekmi viduslaiku un jauno laiku Latvijas vēsturē. 
  
Nosaki, kurš minētajam vēstures faktam ir cēlonis, kuras - sekas!
Atzīmē pareizo atbildi! 
 
Fakts:
Reformācijas ietekmē vācu mācītāji tulkoja un sastādīja tekstus latviešu valodā, piemēram, senākās saglabājušās drukātās grāmatas ir katoļu un luterāņu katehismi, izdoti 16.gs. beigās, 17.gs. G. Mancelis sastādīja pirmo sprediķu grāmatu latviešu valodā, K.Fīrekers pārtulkoja baznīcas dziesmas, bet E.Gliks - Bībeli.
 
Tika veidota un izkopta latviešu literārā valoda, paplašinātas latviešu tautas izglītošanās iespējas.
Pievērst latviešus kristietībai, jo īpaši - jaunajām protestantisma idejām, padarīt reliģiju saprotamu.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2014/vidussk/12kl_vesture.pdf
Latvijas kultūras vēsture./ Inga Sarma. - Rīga: RaKa, 2003., 180 lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: