Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. 2. daļas 1. uzd. Nosaki, par kādu tēmu vēsta avoti. 1♦
2. 2. daļas 2. uzd. Nosauc avotu tipus. 4♦
3. 2. daļas 3.3. uzd. Novērtē sieviešu stāvokli. 3♦
4. 2. daļas 4.1.3. uzd. Raksturo politisko režīmu. 2♦
5. 2. daļas 4.2.2. uzd. Skaidro sievietes uzdevumus. 3♦
6. 2. daļas 5.1.3. uzd. Savieto attēlu un informāciju. 1♦
7. 2. daļas 6.1.1. uzd. Raksturo sieviešu modi. 2♦
8. 2. daļas 7.2. uzd. Izvērtē informāciju avotos. 2♦
9. 2. daļas 8.2. uzd. Raksturo izcilas sievietes. 2♦