Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25♦
1. 1. daļas 7.1. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. 7♦
2. 1. daļas 7.2. uzd. Izvēlies pareizo atbildi. 8♦
3. 1. daļas 8.1. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē. 1♦
4. 1. daļas 8.2. uzd. Nosaki, kas attēlots kartē. 1♦
5. 1. daļas 8.3. uzd. Nosaki kartē redzamo vēstures periodu. 1♦
6. 1. daļas 8.4. uzd. Nosaki, kas redzams attēlā. 1♦
7. 1. daļas 8.5. uzd. Nosaki, ko pārstāv attēls. 1♦
8. 1. daļas 8.6. uzd. Nosaki, ar ko ievērojama personība. 1♦
9. 1. daļas 8.7. uzd. Nosaki, kas ir redzams attēlā. 1♦
10. 1. daļas 8.8. uzd. Nosaki, ko simbolizē attēls. 1♦
11. 1. daļas 8.9. uzd. Nosaki attēlā redzamo konstrukciju. 1♦
12. 1. daļas 8.10. uzd. Datē kartoshēmu. 1♦