Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. 2. daļas 1.2. uzd. Atrodi notikumam atbilstošos avotus. 2♦
2. 2. daļas 2.1. uzd. Formulē vēstures periodu. 1♦
3. 2. daļas 2.2.2. uzd. Atrodi vēstures skaidrojumu pārspīlējumus. 1♦
4. 2. daļas 2.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus. 2♦
5. 2. daļas 2.5. uzd. Jēdziena skaidrojums un izpausmes. 2♦
6. 2. daļas 3.2.3. uzd. Atrodi vēstures skaidrojuma pārspīlējumu. 1♦
7. 2. daļas 3.3. uzd. Nosaki avotu autoru mērķus. 2♦
8. 2. daļas 5.1.1. uzd. Raksturo simbola nozīmi. 1♦
9. 2. daļas 5.2.1. uzd. Skaidro politisko režīmu. 2♦
10. 2. daļas 6.2. uzd. Nosaki atšķirību vēstures izpratnē. 2♦