Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32♦
1. 1. daļas 1.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3♦
2. 1. daļas 1.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu Latvijas vēstures notikumu. 3♦
3. 1. daļas 2.1. uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 3♦
4. 1. daļas 2.2 uzd. Atrodi laikam atbilstošu pasaules vēstures notikumu. 3♦
5. 1. daļas 3. uzd. Atrodi skaidrojumam atbilstošo jēdzienu. 6♦
6. 1. daļas 4. uzd. Nosaki, vai dots vēstures avots vai literatūra. 5♦
7. 1. daļas 5. uzd. Nosaki, kur ir Otrā pasaules kara cēloņi, kur - sekas. 6♦
8. 1. daļas 6.1. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. 1♦
9. 1. daļas 6.2. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. 1♦
10. 1. daļas 6.3. uzd. Nosaki, par ko ir runa avotā. 1♦