Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

50♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 3♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 4♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 5♦
4. 1. daļas 4. uzdevums 5♦
5. 1. daļas 6. uzdevums 4♦
6. 1. daļas 7. uzdevums 5♦
7. 1. daļas 8. uzdevums 5♦
8. 1. daļas 9. uzdevums 7♦
9. 1. daļas 10. uzdevums 7♦
10. 1. daļas 5. uzdevums 5♦