Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

0♦
1. 3. daļas 1. uzdevums 0♦