Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

50♦
1. 1. daļas 1. uzdevums 4♦
2. 1. daļas 2. uzdevums 6♦
3. 1. daļas 3. uzdevums 6♦
4. 1. daļas 4. uzdevums 5♦
5. 1. daļas 5. uzdevums 5♦
6. 1. daļas 6. uzdevums 4♦
7. 1. daļas 7. uzdevums 6♦
8. 1. daļas 8. uzdevums 8♦
9. 1. daļas 9. uzdevums 6♦