Uzdevums:

3p.
5. uzdevums (6 (2+1+3) punkti)
Rūpīgi iepazīsties ar informācijas avotu C!

Avots C
Fragments no Andreja Eglīša dzejoļa „Pirmais jūlijs”
Nāk ziedu klēpjiem tauta                Jel celies, Latvju tauta –
Un svētā vietā klus,                        No dūmiem debess tīrs.
Lai sirdī pieminētu,                         Šo zemi atbrīvojis
Kas svešās zemēs dus.                   Tev vācu karavīrs.
(Hallo Latvija. – 1941. – Nr. 1.)

1. Par kādiem vēstures faktiem rakstīts avotā C? Izvēlies pareizās atbildes!
Atbilde:


2. Kas ietekmēja autora attieksmi pret vēstures notikumiem! Izvēlies pareizo atbildi!
Atbilde:

3. Kuros divos vēstures avotos atšķirīgi interpretēti avotā C aprakstītie fakti! Izvēlies pareizās atbildes!
Atbilde:

Kā avotā C aprakstītie fakti tiek interpretēti? (Atbildi vari uzrakstīt uz lapas un pēc tam salīdzināt ar risinājumu!)

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: