Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22♦
1. Владение языком 2♦
2. Владение языком 10♦
3. Чтение 10♦