Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Владение языком 2♦
2. Владение языком 7♦