Teorija

Eksāmenu uzdevumi

1. Чтение

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Чтение

Grūtības pakāpe: augsta

10♦
3. Слушание

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
4. Слушание

Grūtības pakāpe: augsta

10♦
5. Владение языком

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
6. Владение языком

Grūtības pakāpe: augsta

10♦
7. Письмо

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
8. Письмо

Grūtības pakāpe: vidēja

0♦
9. Говорение

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Говорение

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Грамматика, чтение

Grūtības pakāpe: vidēja

22♦