Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Владение языком 2♦
2. Владение языком 2♦
3. Владение языком 2♦
4. Владение языком 1♦