Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

45♦
1. Владение языком 15♦
2. Владение языком 15♦
3. Владение языком 15♦