Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 21. uzd. Alkēna polimerizācijas produkts 1♦
2. 1. daļas 22. uzd. Organisko savienojumu pārvērtību rinda 1♦
3. 1. daļas 23. uzd. Karbonskābju sastāvs un uzbūve 1♦
4. 1. daļas 24. uzd. Izomēri 1♦
5. 1. daļas 25. uzd. Videi draudzīgais kurināmais 1♦
6. 1. daļas 26. uzd. Amfotērie savienojumi 1♦
7. 1. daļas 27. uzd. Metālu ķīmiska aktivitāte 1♦
8. 1. daļas 28. uzd. Elementa masas daļa savienojumā 1♦
9. 1. daļas 29. uzd. Ķīmiskais līdzsvars 1♦
10. 1. daļas 30. uzd. Aldehīdgrupas pierādīšana 1♦