Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids 2♦
2. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Termoķīmiskie vienādojumi 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanas pakāpe 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Elementu izplatība dabā 1♦
6. 1. daļas 16. uzd. Gāzveida vielas iegūšana 1♦
7. 1. daļas 17. uzd. Jonu reakcijas 1♦
8. 1. daļas 18. uzd. Skābā sāls veidošanos 1♦
9. 1. daļas 19. uzd. Sāļu iedalījums 1♦
10. 1. daļas 20. uzd. Aldehīda nosaukums pēc IUPAC 1♦