Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Šķīdības līknes 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Laboratorijas trauki 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Šķīduma pagatavošana 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko elementu īpašības 1♦
6. 1. daļas 6. uzd. Kristālisko režģu veidi 1♦
7. 1. daļas 7. uzd. Reducētājs 1♦
8. 1. daļas 8. uzd. Ūdeņraža ķīmiska saite 1♦
9. 1. daļas 9. uzd. Indeksi formulā 1♦
10. 1. daļas 10. uzd. Šķīduma pH 1♦