Grūtības pakāpe:
00:45:00

Visi uzdevumi:

30♦
1. 1. daļas 1. uzd. Vienkāršas vielas 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Laboratorijas piederumi 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Dispersās sistēmas 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Atoma kodols 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Vielas kristālrežģis 1♦
6. 1. daļas 6. uzd. Vielas cietā stāvoklī 1♦
7. 1. daļas 7. uzd. Šķīdība 1♦
8. 1. daļas 8. uzd. Elementu elektronegativitāte 1♦
9. 1. daļas 9. uzd. Nobela prēmijas laureāti 1♦
10. 1. daļas 10. uzd. Enerģijas līmeņi 1♦
11. 1. daļas 11. uzd. Jonu daudzums 1♦
12. 1. daļas 12. uzd. Drošības tehnika 1♦
13. 1. daļas 13. uzd. Oksīdu veidi 1♦
14. 1. daļas 14. uzd. Reakcijas 1♦
15. 1. daļas 15. uzd - Oksidēšanās - Reducēšanās 1♦
16. 1. daļas 16. uzd. Oksidēšanas pakāpes 1♦
17. 1. daļas 17. uzd. Hidrolīze 1♦
18. 1. daļas 18. uzd. Vielas pH 1♦
19. 1. daļas 19. uzd. Skābais lietus 1♦
20. 1. daļas 20. uzd. Laboratorijas piederumu sagatavošana 1♦
21. 1. daļas 21. uzd. Ūdeņraža saite 1♦
22. 1. daļas 22. uzd. Šķīduma pH 1♦
23. 1. daļas 23. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1♦
24. 1. daļas 24. uzd. Reakciju veidi 1♦
25. 1. daļas 25. uzd. Struktūrformula 1♦
26. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1♦
27. 1. daļas 27. uzd. Rūpniecība 1♦
28. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās reakcijas produkti 1♦
29. 1. daļas 29. uzd. Oksīdu īpašības 1♦
30. 1. daļas 30. uzd. Izomēri 1♦