Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

22♦
1. 2. daļas 1. uzd. Jonu vienādojums un saīsinātais jonu vienādojums. 2♦
2. 2. daļas 2. uzd. Vielas tilpuma aprēķināšana 2♦
3. 2. daļas 3. uzd. Gaisa tilpuma aprēķināšana degšanas reakcijā 2♦
4. 2. daļas 4. uzd. Kodolreakcijas 2♦
5. 2. daļas 5. uzd. Pārtikā lietojamas vielas pierādīšana 1♦
6. 2. daļas 6. uzd. Notekūdeņu piesārņojums 1♦
7. 2. daļas 7. uzd. Organisko vielu reakcijas 3♦
8. 2. daļas 8. uzd. Neitralizācijas reakcija 3♦
9. 2. daļas 9. uzd. Briežraga sāls 3♦
10. 2. daļas 10. uzd. Korozija 3♦