Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

42♦
1. 2. daļa, 1. uzdevums 4♦
2. 2. daļa, 1. uzdevums 5♦
3. 2. daļa, 1. uzdevums 6♦
4. 2. daļa, 3. uzdevums 7♦
5. 2. daļa, 4. uzdevums 3♦
6. 2. daļa, 5. uzdevums 8♦
7. 2. daļa, 6. uzdevums 9♦