Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas Citi zema 1♦ Skolēni nosaka dotās dispersās sistēmas vides un fāzes agregātstāvokli.
2. 1. daļas 2. uzd. Šķīdības līknes Citi vidēja 1♦ Izmantojot šķīdības līknes, skolēni nosaka, kura gāze veido piesātinātu šķīdumu.
3. 1. daļas 3. uzd. Laboratorijas trauki Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē laboratorijas trauku izmantošanu šķīduma pagatavošanai.
4. 1. daļas 4. uzd. Šķīduma pagatavošana Citi vidēja 1♦ Skolēni aprēķina vielas masu, kuru jāšķīdina dotajā ūdens masā, lai pagatavotu šķīdumu ar noteiktu izšķīdusi vielas masas daļu.
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko elementu īpašības Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē ķīmisko elementu īpašību izmaiņas ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
6. 1. daļas 6. uzd. Kristālisko režģu veidi Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē vielas īpašības un nosaka vielas kristāliskā režģa veidu.
7. 1. daļas 7. uzd. Reducētājs Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē, kuri elementi un kā maina oksidēšanas pakāpi, un secina, kas ir reducētājs dotajā pārvērtībā.
8. 1. daļas 8. uzd. Ūdeņraža ķīmiska saite Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē vielu uzbūvi un secina, kurš piemērs attēlo ūdeņraža ķīmiskas saites veidošanos.
9. 1. daļas 9. uzd. Indeksi formulā Citi vidēja 1♦ Izmantojot datus par elementu relatīvo elektronegativitāti, skolēni secina par elementu oksidēšanas pakāpi binārajā savienojumā, un uz tā pamata izvēlas indeksus.
10. 1. daļas 10. uzd. Šķīduma pH Citi vidēja 1♦ Izmantojot šķīduma pH skaitlisko vērtību, skolēni aprēķina skābes koncentrāciju.
11. 1. daļas 11. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids Citi zema 2♦ Analizējot situācijas aprakstu, skolēni nosaka ķīmiskas reakcijas veidu.
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmiskas reakcijas veids Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz ķīmiskas reakcijas ātrumu.
13. 1. daļas 13. uzd. Termoķīmiskie vienādojumi Citi vidēja 1♦ Skolēni veic aprēķinus, izmantojot dotos ķīmisko reakciju termoķīmiskos vienādojumus.
14. 1. daļas 14. uzd. Oksidēšanas pakāpe Citi vidēja 1♦ Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpi savienojumos.
15. 1. daļas 15. uzd. Elementu izplatība dabā Citi zema 1♦ Skolēni nosaka, kuri ķīmiskie elementi ir sastopami dabā vienkāršo vielu veidā.
16. 1. daļas 16. uzd. Gāzveida vielas iegūšana Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē iekārtas izmantošanu gāzu iegūšanai un uzkrāšanai.
17. 1. daļas 17. uzd. Jonu reakcijas Citi vidēja 1♦ Skolēni analizē datus un secina par ķīmiskas reakcijas pazīmēm.
18. 1. daļas 18. uzd. Skābā sāls veidošanos Citi vidēja 1♦ Skolēni analizē datus par reaģentu daudzumu attiecību un secina par skābas sāls veidošanās iespēju.
19. 1. daļas 19. uzd. Sāļu iedalījums Citi zema 1♦ Skolēni grupē sāļus pēc to ķīmiskā sastāva.
20. 1. daļas 20. uzd. Aldehīda nosaukums pēc IUPAC Citi zema 1♦ Skolēns atpazīst aldehīda nosaukumu pēc dotās struktūrformulas.
21. 1. daļas 21. uzd. Alkēna polimerizācijas produkts Citi zema 1♦ Skolēns atpazīst polimerizācijas produkta struktūrformulu pēc dotās monomēra struktūrformulas.
22. 1. daļas 22. uzd. Organisko savienojumu pārvērtību rinda Citi vidēja 1♦ Skolēns prognozē organisko savienojumu pārvērtību rindas starpproduktus.
23. 1. daļas 23. uzd. Karbonskābju sastāvs un uzbūve Citi zema 1♦ Skolēns atpazīst divvērtīgas piesātinātas karbonskābes struktūrformulu.
24. 1. daļas 24. uzd. Izomēri Citi zema 1♦ Skolēns analizē dotās organisko savienojumu (spirtu) struktūrformulas un nosaka, kuri savienojumi savā starpā ir izomēri.
25. 1. daļas 25. uzd. Videi draudzīgais kurināmais Citi zema 1♦ Skolēni analizē kurināmā sastāvu un secina, kura kurināmā izmantošana izraisa vismazāko vides piesārņojumu.
26. 1. daļas 26. uzd. Amfotērie savienojumi Citi zema 1♦ Skolēns nosaka, kurām vielām ir amfotēras īpašības.
27. 1. daļas 27. uzd. Metālu ķīmiska aktivitāte Citi zema 1♦ Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, skolēni salīdzina metālu ķīmisko aktivitāti.
28. 1. daļas 28. uzd. Elementa masas daļa savienojumā Citi zema 1♦ Zinot vielas ķīmisko formulu, skolēni aprēķina elementa masas daļu un salīdzina to ar uzdevuma noteikumā doto.
29. 1. daļas 29. uzd. Ķīmiskais līdzsvars Citi zema 1♦ Skolēni izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz ķīmisko līdzsvaru apgriezeniskajā reakcijā.
30. 1. daļas 30. uzd. Aldehīdgrupas pierādīšana Citi zema 1♦ Pēc dotām struktūrformulām skolēni nosaka, kurā savienojumā ir aldehīdiem raksturīga atomu grupa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-10. uzdevums 00:00:00 vidēja 10♦ 2016. gada 12. klases ķīmijas eksāmena 1.-10. uzdevumi.
2. 1. daļas 11.-20. uzdevumi 00:00:00 vidēja 11♦ 2016. gada 12. klases ķīmijas eksāmena 11.-20. uzdevumi
3. 1. daļas 21.-30. uzdevumi 00:00:00 vidēja 10♦ 2016. gada 12. klases ķīmijas eksāmena 21.-30. uzdevumi

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF