Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi tēmā ir bez variācijām un risinājuma soļiem Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosauc oksīdu pēc IUPAC nomenklatūras. (Standarta prasība: 7.29.)
2. 2. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka skābeklis ir sastopams dabā vienkāršas vielas veidā. (Standarta prasība: 7.25.)
3. 3. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc bināra savienojuma nosaukuma nosaka indeksus vielas ķīmiskajā formulā. (Standarta prasība: 7.29.)
4. 4. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata atbilstību starp sāls nosaukumu un tās ķīmisko formulu. (Standarta prasība: 7.29.)
5. 5. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc vielas ķīmiskās formulas nosaka vielas kvantitatīvo sastāvu. (Standarta prasība: 7.10.)
6. 6. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Iegūst informāciju par vielas sastāvu, izmantojot vielas molekulas modeli. (Standarta prasība: 8.1.)
7. 7. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vizuālo informāciju par vielas sastāvu pārveido ķīmiskās formulas veidā. (Standarta prasība: 8.19.)
8. 8. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ķīmiskās reakcijas vienādojumu, kas attēlo skābes reakciju ar bāzi. (Standarta prasība: 7.22.)
9. 9. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas ir skābes. (Standarta prasība: 7.6.)
10. 10. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc ĶEPT nosaka ķīmiskā elementa atoma uzbūvi. (Standarta prasība: 7.4.)
11. 11. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka grupas numuru pēc elektronu skaita ārējā līmenī, izmantojot ĶEPT. (Standarta prasība: 7.4.)
12. 12. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ķīmiskā elementa grupas numuru pēc iespējamām elementa oksidēšanās pakāpēm savienojumos. (Standarta prasība: 7.4.)
13. 13. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka elementa atrašanās vietu ĶEPT. Nosaka nemetāliskos elementus, kuri atrodas viena perioda dažādās grupās. (Standarta prasība: 8.1.)
14. 14. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst ūdens ķīmisko pārvērtību. (Standarta prasība: 7.18.)
15. 15. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst vielu, kura veicina dzelzs un tā sakausējumu rūsēšanu. (Standarta prasība: 9.18.)
16. 16. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas vielas, kas piedalās neitralizācijas reakcijā. (Standarta prasība: 7.21.)
17. 17. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto metālu aktivitātes rindu. (Standarta prasība: 8.1.)
18. 18. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod koeficientus ķīmiskās reakcijas vienādojumā. (Standarta prasība: 7.22.)
19. 19. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kura ir aizvietošanās reakcija. (Standarta prasība: 7.21.)
20. 20. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst degšanas reakcijas izejvielu. (Standarta prasība: 7.17.)
21. 21. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas secinājumu, kas atbilst eksperimentā iegūtajiem rezultātiem. (Standarta prasība: 8.24.)
22. 22. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuru vielu maisījumu var sadalīt, izmantojot doto laboratorijas iekārtu. (Standarta prasība: 8.9.)
23. 23. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas vielu attīrīšanas iekārtu atbilstoši darba uzdevumam. (Standarta prasība: 8.13.)
24. 24. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc zīmējuma atpazīst laboratorijas traukus un piederumus. (Standarta prasība: 8.9.)
25. 25. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas hipotēzi atbilstoši eksperimenta rezultātiem. (Standarta prasība: 8.7.)
26. 26. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas, kuru vielu šķīdumus var atšķirt, izmantojot fenolftaleīnu. (Standarta prasība: 8.15.)
27. 27. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina reakcijas izejvielas masu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)
28. 28. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina reakcijas izejvielas tilpumu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)
29. 29. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina gāzveida vielas masu un nosaka, kurai gāzei masa ir vislielākā. (Standarta prasība: 7.33.)
30. 30. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīst un izvēlas vielas daudzuma un gāzes tilpuma apzīmējumu un mērvienības. (Standarta prasība: 7.32.)
31. 31. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata izejvielu daudzumu attiecību. (Standarta prasība: 7.35.)
32. 32. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt vielas molmasu. (Standarta prasība: 7.33.2.)
33. 33. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē dotos uzdevuma nosacījumos un izvēlas patieso apgalvojumu par tauku saturu. (Standarta prasība: 7.33.4.)
34. 34. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izšķīdinātās vielas masu. (Standarta prasība: 7.33.4.)
35. 35. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā. (Standarta prasība: 7.33.4.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs ķīmijā - visi uzdevumi 00:00:00 vidēja 35p.