Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

15♦
1. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 3♦
2. Dažādi jautājumi no 2011.-2012.g 3♦
3. Dažādi jautājumi no 2011.-2012. g 2♦
4. HTML dokumeta struktūra 1♦
5. Fontu formatēšanas tagi 1♦
6. Fontu formatēšanas tagi 1♦
7. Tīmekļa lappušu veidošana 2♦
8. Datorgrafika 2♦